Home

(Swedish below)

 

I have been writing since I can remember. The genres I frequent are varied (science fiction, relationship drama, action, comedy), as is the form I choose to tell stories in (e.g. prose, movie scripts, TV series script, poetry, autobiography). But if I am to present what I think is most characteristic of my authorship it would be that I often create stories that explore the power balance between people, and issues of trust and judgement. I am very interested in what holds people back and what governs them to make certain decisions.

 

The languages I write in are my native tongue (Swedish - I am based in Stockholm) and English. I write with equal ease in either language, and when choosing between them at the start of a project it often has to do with what tempo I want my sentences to flow at.

 

On this page I intend to post examples of my ongoing projects as I see fit. Should you have any questions, do not hesitate to contact me – email address to be found (unsurprisingly) under “Contact me”.

 

 

Jag har skrivit så länge jag kan minnas. Vilka genrer jag rör mig mellan varierar (science fiction, relationsdrama, action, komedi), likaså det format jag väljer (t.ex. prosa, film- eller TV-seriemanus, poesi, självbiografi). Men om jag skulle välja något jag tycker karaktäriserar mitt skrivande så är det att mina berättelser ofta utforskar maktbalansen mellan människor, samt frågor kring tillit och vad som föregår beslut att lita på någon. Jag är väldigt intresserad av människors egna begränsningar och vad som styr våra beteenden.

 

Språken jag använder mig av är mitt modersmål (svenska - jag är hemmahörande i Stockholm) och engelska. Jag formulerar mig med likvärdig lätthet på endera språk, och det handlar ofta om vilket tempo jag vill att mina meningar ska ha när jag i ett projekt inledningsvis väljer mellan dem.

 

På den här sidan ämnar jag publicera utdrag ur eller exempel på mina skrivprojekt. Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig – e-postadress finns under fliken ”Contact me”.